Thâm Quyến Kinghat Technology Co., Ltd.
Thâm Quyến Kinghat Technology Co, Ltd, được thành lập năm 2009, tọa lạc tại Bảo, 'một Thâm Quyến, là một nhà sản xuất chuyên nghiệp tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ của sản phẩm điện tử tiêu dùng và màn hình thông minh.